Informacje dotyczące odbierania w miesiącu marcu odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, opon samochodowych w Gminie Nowe Brzesko.
  • Kuchary, Majkowice, Sierosławice, Śmiłowice -  9 marca 2021 r.
  • Gruszów, Hebdów, Pławowice - 30 marca 2021 r.  
  • Nowe Brzesko  - 23 marca 2021 r.   
  • Grębocin, Mniszów, Mniszów- Kolonia, Przybysławice, Rudno Dolne, Szpitary - 11 marca 2021 r.