Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku włączył się w zorganizowaną kampanię społeczną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady telefonicznej. Dane kontaktowe do poszczególnych jednostek udzielających porad  zawarte na plakacie


TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
od 22 do 28 lutego 2021 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju oraz w Sądach.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączają się adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Również PCPR w Proszowicach, Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Proszowickim zapraszają osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnej porady telefonicznej godzinach pracy PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Poniżej prezentujemy dane kontaktowe poszczególnych jednostek:

 • Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach, tel: 478-342-252 od 9.00 do 13.00 (z telefonów komórkowych) tel. 0-478-342-252 (od 9.00 do 13.00) (z telefonów stacjonarnych)
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, tel. 517 – 847 – 661 w godzinach pracy PCPR.
 • Psycholog PCPR tel: 538-671-961 w dniach 22 i 26 lutego br. od 8.00 do 12.00
 • Psycholog PCPR tel: 538-671-961 w dniu 24 lutego br. od 15.00 do 19.00
 • Pracownik socjalny PCPR tel: 517-847-661 w godzinach pracy PCPR w Proszowicach.


Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Proszowickim w godzinach pracy Ośrodków:

 • Miasto i Gmina Proszowice - MGOPS w Proszowicach, tel. 12 386 22 12 lub 537 507 659
 • Miasto i Gmina Nowe Brzesko - MGOPS w Nowym Brzesku, tel. 12 385 26 55
 • Miasto i Gmina Koszyce – MiGOPS w Koszycach, tel. 663 869 558
 • Konsultacje z Psychologiem, 23 lutego br. od 9.00 do 12.00 tel. 41 351 41 00
 • Konsultacje z Psychologiem, 24 lutego br. od 11.00 do 13.00 tel. 41 351 41 20
 • Gmina Koniusza - GOPS w Koniuszy, tel. 12 386 90 32
 • Gmina Radziemice - GOPS w Radziemicach, tel. 12 385 60 54
 • Gmina Pałecznica – GOPS w Pałecznicy, tel. 608-644-673

Tabela Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 

Dyżury podczas Tygodnia Ofiary Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Sądzie Okręgowym w Krakowie Pawilon K, sala K – 22, w godzinach 8.00 – 15.00

zdj. www.radiopik.pl