Zima jest szczególnym okresem, w którym każdy właściciel zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich i towarzyszących, powinien zapewnić im wyjątkową opiekę.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji dotyczących obowiązków posiadaczy zwierząt gospodarskich i towarzyszących zgodnych z przepisami prawa w Polsce, zwłaszcza z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. 2020, poz.

1421) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzą (Dz. U. 2020, poz. 638).
 

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w Polsce oraz licznymi zgłoszeniami o niehumanitarnym utrzymywaniu zwierząt na terenie powiatu proszowickiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach prosi o potraktowanie sprawy jako pilną.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach,
32-100 Proszowice, ul. Grzymały Siedleckiego 2
tel.: (12) 386-17-75, fax: (12) 386-17-05, e-mail:
proszowice.piw@wetgiw.gov.pl


Załączniki


zdj. Pixabay