W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, decyzją Starosty od 2 listopada 2020 r. do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ponownie będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 


Do odwołania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (telefon, mail)

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsza rejestracja

Zgłoszeń na porady należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej:

https://np.ms.gov.pl/małopolskie/proszowicki

lub pod numerem telefonu: 12 386-18-46, 12 386-10-63, w godzinach od 08:00 – 15:00