W związku z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego od dnia 1 stycznia 2021 roku został uruchomiony w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków za pośrednictwem urzędu o dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania i termomodernizację budynków w programie Czyste Powietrze. Służymy pomocą w wypełnianiu wniosków oraz doradztwem energetycznym.

Kontakt telefoniczny: 12 385 01 08, Pani Marta Przeniosło


Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o Czyste Powietrze

www.czystepowietrze.gov.pl 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze