W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.
Umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu została podpisana 1 września 2020 r. 
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany będzie w latach 2020-2024 przez konsorcjum w składzie:
●     Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
●     Fundacja Edukacja dla Demokracji,
●     Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 
Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie I dialog stanowią szczególną wartość.
 
W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:
  • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Oprócz konkursów grantowych zostaną przeprowadzone również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym. 
 
Oficjalne rozpoczęcie Programu nastąpi podczas Konferencji otwierającej Program, 5 lutego 2021 roku. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 17 marca. 
 
Szczegółowe informacje na temat Programu znaleźć można na stronie WWW oraz w mediach społecznościowych.
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z dwóch programów wspierających organizacje społeczne w Polsce, a finansowanych ze środków EOG. Siostrzany Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, o budżecie 30 milionów euro, realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Szczegóły na stronie: Aktywni Obywatele – Zmieniamy się! (aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Zapisz się do newslettera Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny