Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku co roku bierze udział w programie pt: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.
Głównym celem priorytetu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.
W roku 2020 Biblioteka Publiczna otrzymała na zakup książek dotację w wysokości 7 000 zł. W ramach dotacji zakupiono 295 książek. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 
 
Tekst: E.Chuchmacz