1 grudnia zakończył się Powszechny Spis Rolny, który trwał od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Najważniejsze cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych,
  • Dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,
  • Analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat,
  • Wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych,
  • Aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Dziękujemy wszystkim rolnikom z Gminy i Miasta Nowe Brzesko, którzy poświęcili swój czas na wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym.

W państwach członkowskich ONZ badanie to jest realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Zebrane dane spisowe są kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa oraz tworzenia nowych projektów rozwojowych dla rolników z naszej gminy oraz Województwa Małopolskiego. 

Gminne Biuro Spisowe 


Podziękowania od Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Szanowni Państwo, Rolnicy z Małopolski,

Właśnie zakończyło się najważniejsze badanie statystyczne gospodarstw rolnych - Powszechny Spis Rolny 2020. To badanie statystyka publiczna realizuje raz na 10 lat zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Informacje zebrane w spisie są wykorzystywane do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Będą służyć przez kolejne lata władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych, które wpłyną na życie wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Dziękuję za liczny udział w Powszechnym Spisie Rolnym w województwie małopolskim, mimo trudnego czasu pandemii koronawirusa. Składam podziękowanie za Państwa zaangażowanie, życzliwość, solidarność, wyrozumiałość oraz pomoc w przekazywaniu informacji o spisie innym rolnikom, sąsiadom, rodzinie oraz wzajemne wsparcie w realizacji obowiązku spisowego.

Szanowni Rolnicy, mam nadzieję, że weźmiecie również udział w przyszłorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Liczymy na Państwa, bo liczy się każdy!

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Szlubowska

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

www.spisrolny.gov.pl

Małopolscy rolnicy spisali się na medal!