W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko dotyczących jakości wody wodociągów gminnych
 
informujemy, że woda pobrana do badań w dniu 20.11.2020 r. w punkcie na sieci wodociągowej spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).
 
Badanie jakości wody przeprowadziło laboratorium akredytowane.
 
Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki badań jakości wody na bieżąco zamieszczane są na stronie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w zakładce „Wodociąg”.