Komunikat: przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Nowego Brzeska.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w związku z prowadzonymi od początku listopada 2020 roku pracami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągu rozdzielczego w ciągu ulicy Wesołej w Nowym Brzesku na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek” w dniach 26-27.11.2020 r. od godzin porannych do popołudniowych wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Nowego Brzeska.

Obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej oraz przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Wesołej będą występowały do ok. połowy grudnia br.

W związku z pracami budowlanymi wystąpią także utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym na ul. Wesołej. Ze względu na wymianę odcinków przyłączy wodociągowych ul. Wesoła będzie okresowo nieprzejezdna na odcinkach Nowy Rynek – ul. Cicha oraz ul. Cicha – Stacja Uzdatniania Wody.