Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Informujemy Państwa iż został uruchomiony dedykowany adres email w celu zgłaszania usterek instalacji już zamontowanych w ramach programu.

Na poniższy adres mogą mieszkańcy Państwa Gminy biorący udział w projekcie zgłaszać wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania instalacji: awaria@doekogroup.pl

Nadal możliwy jest również kontakt bezpośredni z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko poda nr tel.: 12 385 21 43  lub ugim@nowe-brzesko.pl