Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że na terenie Gminy Nowe Brzesko prowadzona jest inwentaryzacja zainstalowanych źródeł ogrzewania budynków. Inwentaryzacją objęte są wszystkie budynki. Wypełnij ankietę na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Wyjaśniamy, że informacje te są niezbędne do realizacji nałożonych na gminę obowiązków sprawozdawczych wynikających z Uchwały Nr  XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uzyskane dane pozwolą określić obecny stan instalacji grzewczych wykorzystywanych w gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Ankietyzacja pozwoli również na rozeznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania. Ankieta kierowana jest w szczególności do osób, które dotychczas nie wzięły udziału w ankietyzacji.

Link do pobrania ankiety:

http://www.nowe-brzesko.pl/files/files/Ankieta%20Nowe%20Brzesko.pdf

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać:
- bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowe-brzesko.pl