Od 21 października br. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowych zasad jest podwyższenie kwoty dotacji dla osób o niskich dochodach.  Na terenie województwa małopolskiego pracuje 6 Doradców energetycznych zatrudnionych w strukturach WFOŚiGW w Krakowie. Każdemu z Doradców zostały przypisane gminy, w których świadczy usługi doradcze.  

Kontakt do doradcy dla powiatu proszowickiego: Mariusz Sałęga tel. 785 855 930 mariusz.salega@wfos.krakow.pl

Szczegóły o zmianach w programie "Czyste powietrze" na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 


Opis grafiki poniżej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska - "CZYSTE POWIETRZE" 2.0

Weź dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację domu

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 

Dla kogo?
Osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Wszystkie przedsięwzięcia mogą zawierać: wentylację mechaniczną, termomodernizację, dokumentację

I część podstawowy poziom dofinansowania

MAKSYMALNE POZIOMY DOTACJI DLA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł
 • 25 000 zł + 5000 zł z fotowoltaiką - Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa)
 • 20 000 zł + 5000 zł z fotowoltaiką - Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa)
 • X 10 000 zł Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła

Il część podwyższony poziom dofinansowania
(wymóg: zaświadczenie o wysokości dochodu wydane przez Twoją gminę)

MAKSYMALNE POZIOMY DOTACJI DLA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOCHÓD Przeciętny średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • 32 000 zł + 5000 zł z fotowoltaiką - Wymiana źródła ciepła
 • X 15 000 zł - Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła

MAKSYMALNE KWOTY DOTACJI I INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW DLA PODSTAWOWEGO I PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

I część podstawowy poziom dofinansowania

 • Kocioł gazowy kondensacyjny: 30%; 4500 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 30%; 9000 zł
 • Instalacja c.o.ic.w.u. :30%; 4500 zł
 • Wentylacja mechaniczna:30%; 5000 zł
 • Audyt energetyczny: 100%; 1000 zł
 • Ocieplenie przegród budowlanych: 30%; 45 zł/m2
   

Il część podwyższony poziom dofinansowania

 • Kocioł gazowy kondensacyjny: 60%; 9000 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 60%; 18 000 zł
 • Instalacja c.o. i c.w.u.: 60%; 9000 zł
 • Wentylacja mechaniczna: 60%; 10 000 zł
 • Audyt energetyczny: 100%; 1000 zł
 • Ocieplenie przegród budowlanych: 60%; 90 zł/m2

  czystepowietrze.gov.pl
  Opracowanie: Polska Grupa Infograficzna i infograficy.pl