Od dnia 13 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy i Miasta, Referat Wodociągów i Kanalizacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół zostają zamknięte.

KOMUNIKAT BURMISTRZA

GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

Informuję, że na mocy Zarządzenia Nr 151/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się choroby COVID-19 na terenie Gminy Nowe Brzesko oraz Zarządzenia zmieniającego nr 159/2020 z dnia 23.10.2020 r. od dnia 13 października 2020 rdo odwołania  Urząd Gminy i Miasta, Referat Wodociągów i Kanalizacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół zostają zamknięte. 


W związku z tym:

1. Dokumenty można składać:

 • drogą elektroniczną : mailowo na adres – sekretariat@nowe-brzesko.pl

 • przez system ePUAP – na adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ePUAP: ss8mj72p75skrytka

 • do urny znajdującej się w przedsionku budynku Urzędu – wejście od strony parkingu

 • przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44,  32-120 Nowe Brzesko

 • dokumenty dotyczące świadczeń z pomocy społecznej z wyłączeniem wniosków można  przesyłać również  mailowo na adres mgops@nowe-brzesko.pl

 • Wnioski można składać do urny lub wysyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /MGOPS-Nowe-Brzesko/ SkrytkaESP.

 • Przesłanie pocztą na adres: Referat Wodociągów i Kanalizacji ul. Wesoła 40, 32-120 Nowe Brzesko lub wodociag@nowe-brzesko.pl  - dokumenty dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

2. Kontakt telefoniczny:

 • Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – 12 385 21 43,

 • Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 12 385 01 08,

 • Referat Inwestycji i Remontów – 12 385 21 43,

 • Referat Wodociągów i Kanalizacji - 12 385 20 06,

 • Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności  - 12 385 21 48,

 • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 385 26 55,

 • Miejsko- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół – 12 385 20 25 lub 12 385 01 56.

3. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,

 w czasie bezpośredniego kontaktu interesanta z pracownikiem spełnione winny być następujące procedury przeciwepidemiczne:

 1. pracownik obsługujący dziennik podawczy – mierzy interesantowi termometrem  bezprzewodowym temperaturę,

 2. interesant podaje  dane takie jak – imię, nazwisko i numer telefonu

 3. interesant ma założoną maseczkę lub przyłbicę oraz zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 1,5 metra.

 4. Odmowa przez interesanta przeprowadzenia procedury, o której mowa w podp. 3) stanowi podstawę do odmowy przeprowadzenia bezpośredniej, osobowej rozmowy pracownika merytorycznego z tym interesantem.

 5. W trakcie bezpośredniego, osobowego kontaktu pracownika z interesantem pracownik winien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe.