Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Udział rolników w spisie jest obowiązkowy.

 


Konkursy w województwie małopolskim:

  • Konkurs pasowy w wydaniu drukowanym i na portalu internetowym Gazety Krakowskiej. Od 2 października do 22 listopada br. odbędzie się 13 edycji, a pytania będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie krakow.stat.gov.pl.
  • Konkursy radiowe realizowane na antenach:
  1. Radia REM MAXXX – 6 edycji od 7 września do 16 października br.
  2. Radia Złote Przeboje - 7 edycji od 12 października do 26 listopada.
  3. Każda edycja ma formę pytania zamkniętego połączonego z otwartym.
  • Konkurs „Rebusy spisowe" na Facebooku Urzędu Statystycznego w Krakowie @uskrk. Rebusy publikowane są od 11 września jeden lub dwa razu w tygodniu, a hasła nawiązują do tematyki rolnictwa i spisu.
  • Konkurs dla przedszkoli ,,Rymowanki dla rolników”. Udział polega na ułożeniu przez dzieci piosenki lub wierszyka na temat pracy rolników i życia na wsi, a następnie wspólnym wykonaniu go i przesłaniu nagranego filmu od 1 października do 10 listopada br.

#liczysięrolnictwo

Oficjalny profil na Facebooku: Urząd Statystyczny w Krakowie

Więcej informacji na stronie: www.spisrolny.gov.pl