29.09.2020
  • LICZBA POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW - 10 

    (W TYM  8 osoby są ozdrowieńcami, 1 ZGON)

  • LICZBA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ Z DECYZJI - 3

  • LICZBA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ GRANICZNĄ - 0