Gmina Nowe Brzesko otrzymała środki na realizację programu „Odkrywam Małopolskę”

Nabór wniosków do pilotażowego projekt „Odkrywam Małopolskę” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego trwał do 31 lipca br. Dyrektorzy szkół w Nowym Brzesku i Sierosławicach przygotowały wszystkie wymagane przez UMWM w Krakowie dokumenty.

Wyniki naboru wniosków zostały ogłoszone uchwałą nr XXIV/366/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r., gdzie Gmina i Miasto Nowe Brzesko otrzymała pomoc finansową w wysokości 27 200 zł na realizację w 2020 roku małopolskiego pilotażowego projektu pn. "Odkrywam Małopolskę" w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.

Projekt ten zakłada ożywienie turystyki szkolnej poprzez organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Działania te mają na celu wsparcie przewoźników, przewodników, lokalnych wytwórców, właścicieli obiektów noclegowych oraz instytucje kultury i nauki działające w Małopolsce.

Realizacja programu umożliwi uczniom szkół poznanie własnego regionu, środowiska przyrodniczego, małopolskich tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenia wiedzy o Małopolsce, a tym samym utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie stanowić element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Wycieczki będą trwały od 1 do 5 dni i będą organizowane w okresie od września do grudnia br.

Wsparcie pokryje do 70% kosztów wyjazdów. Po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Województwa Małopolskiego zostaną one przekazane placówkom, które zgłosiły chęć uczestniczenia w projekcie, tj. szkołom w Nowym Brzesku oraz Sierosławicach.

Serdecznie dziękujemy.


zdj. UMWM w Krakowie