Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że wnioski
o dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r. przyjmowane są od 3 sierpnia 2020 r. w pokoju nr 1.


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

• nakaz płatniczy z 2020 roku;

• odcinek opłaty składki KRUS;

• oświadczenie członka rodziny o uzyskanym dochodzie z pracy dorywczej za ostatni miesiąc;

• karta leczenia szpitalnego/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli, któryś
z członków rodziny leczy się);

• rachunki za: energię elektryczną, wodę, odpady komunalne, leki lub inne wydatki.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 792,00 zł.