Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej- II termin składania wniosków.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Poza wnioskiem i fakturą (lub jej kopią), rolnik, który chce dostać dodatkową dopłatę do paliwa, jeśli hoduje bydło powinien  dołączyć do wniosku  zaświadczenie  wydane  przez kierownika biura powiatowego ARiMR. Takie zaświadczenie zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2020  wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku posiadania bydła)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko w godzinach pracy Urzędu oraz do pobrania  na stronie internetowej.

 

wzór wniosku akcyza 2020

zestawienie faktur akcyza 2020