W czasie trwania epidemii, z uwagi na Państwa i nasze zdrowie, zachęcamy do samodzielnego podawania nam wskazań wodomierzy, w celu ograniczania naszych wzajemnych bezpośrednich kontaktów.

Mieszkańców Hebdowa prosimy o podanie wskazań wodomierzy w terminie do dnia 06.08.2020 r.

- SMS-em na numer: 693 834 735 o treści: dokładny adres nieruchomości, stan wodomierza,

- na adres e-mail: wodociag@nowe-brzesko.pl z informacjami jak powyżej, lub

- telefonicznie pod numerem 12 385 20 06 w dni robocze w godzinach 7:00-15:00.

 

Faktury będą przesyłane w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub dostarczane do skrzynek pocztowych przez naszych pracowników i Pocztę Polską.

 

W przypadku braku podania wskazania wodomierza w powyższym terminie, faktury będą wystawiane na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę

Pracownicy Referatu Wodociągów i Kanalizacji