Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej>>>