Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) jest państwową szkoła z siedzibą w Warszawie, wyłączoną z systemu szkolnictwa wyższego, podlegającą Prezesowi Rady Ministrów.

Kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników polskiej administracji. Kształcenie w KSAP zapewnia: wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji.