Informacja Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach Spółka z o.o. dotycząca możliwości wykonywania usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych, usuwania awarii kanalizacji, czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków i innych czynności związanych z działalnością spółki.

Informacja Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach Spółka z o.o. 

Szczegóły na stronie: www.gpgkkoszyce.pl