Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ustala dyżury w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020.

MGZEAS.071.13.2020

Komunikat

Na podstawie §12, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502), na wspólny wniosek dyrektorów szkół podstawowych, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ustala dyżury w  pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020.

Lp.

Placówka

Dyżur od:

Dyżur do:

1.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierosławicach

29 czerwca 2020 r.

17 lipca 2020 r.

2.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mniszowie

20 lipca 2020 r.

7 sierpnia 2020 r.

3.

Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku

10 sierpnia 2020 r.

31 sierpnia 2020 r.