Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

MGOPS w Nowym Brzesku przypomina, że osoby, które złożyły wnioski o 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 mają przyznane zgodnie z otrzymaną informacją prawo do w/w świadczenia do dnia 31.05.2021 r

W związku z powyższym prosimy aby osoby, które mają przyznane w/w świadczenie nie składały wniosków w okresie lipiec 2020 do styczeń 2021, gdyż nie będą mogły zostać one rozpatrzone.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 można składać od lutego 2021 r.  (luty i marzec 2021 tylko w formie elektronicznej, od 1 kwietnia 2021 zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej).

WNIOSKI O: ŚWIADCZENIE DOBRY START, ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. w formie elektronicznej jak i papierowej można będzie składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

  • o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300 + ,

  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

  • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wypełniony wniosek można będzie złożyć osobiście (siedziba MGOPS ul. Krakowska 44 , 32-120 Nowe Brzesko), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Świadczenie „Dobry start” (300+)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2020 r. , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2020 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.


INFORMACJA MGOPS

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW