Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na konsultacje społeczne związane z rozbudową drogi krajowej nr 79. Konsultacje dla mieszkańców odbędą się od 22.06.2020 do 12.07.2020.

INFORMACJE O DYŻURACH

Dyżury Projektanta z indywidualnymi konsultacjami:

  • 02.07.2020 r.

  • 09.07.2020 r. 

w godzinach 12.00-18.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

MATERIAŁY DO POBRANIA

Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne zostały zamieszczone w zakładce "Do pobrania" na stronie internetowej: https://dk79nowe-brzesko.pl

DANE DO KONTAKTU 

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać:

  • w formie pisemnej za pomocą ankiety, która dostępna jest na stronie internetowej, w terminie do 19.07.2020 r.

  • pocztą na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków lub

  • przekazać faksem na nr +48 12 312 18 70,

  • bądź pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK 79” 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków E-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl, telefon: +48 12 417 25 00, fax: +48 12 411 01 18


PLAKAT


Materiały GDDKiA: Plakat i ulotka zamieszczone poniżej przedstawiają rozbudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków w podziale na 3 części w zakresie części 2: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km ok. 308+124 – 318+900). Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zamówienia obejmującego zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, w tym ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km ok. 308+124- 318+900).