Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Mniszowie wirtualnie uczciła setną rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

                                            „…Nie zastąpi Ciebie nikt,

                                               do świata otworzyłeś drzwi.

                                               Trafił duch do naszych serc,

                                               stał się cud, zniknął lęk…”

 (Hymn z okazji 100. Rocznicy Urodzin Jana Pawła II)

 

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Pań: Ireny Koral i Elżbiety Janik przygotowali wirtualną akademię. Rok 2020 został ogłoszony rokiem Świętego Jana Pawła II. A to z racji na przypadającą 18 maja setną rocznicą urodzin Papieża Polaka.

Z tej okazji nasi młodsi uczniowie poprzez recytację wierszy przypomnieli o życiu i wielkich czynach Ojca Świętego. W tej doniosłej chwili  uczniowie klas starszych cytowali słowa Wielkiego Polaka kierowane zwłaszcza do ludzi młodych.

Uczniowie śpiewali piosenki wyrażające  miłość do Świętego Jana Pawła II oraz sławiące  Jego wielkie czyny dla ludzkości. Nie zabrakło ulubionej pieśni Ojca Świętego -„Barki”. Pojawił się również hymn stworzony z okazji tej wielkiej rocznicy „Nie zastąpi Ciebie nikt”, a jedna z uczennic zagrała na trąbce utwór „Moje miasto Wadowice”.

By uczcić 100. Rocznicę Urodzin Wielkiego Polaka, uczniowie klas starszych ułożyli wiersze. Młodsi  wykonali prace plastyczne oraz grafikę przedstawiającą postać Świętego Jana Pawła II.

Dziękujemy naszym uczniom za uszanowanie występu galowym strojem i pięknie przygotowaną scenerię. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu dzieci.

Nawiązując do słów Papieża kierowanych do rodaków „…Proszę Was, bądźcie ze mną na  Jasnej Górze i  wszędzie…” pragniemy powiedzieć, że jesteśmy z Nim duchowo w naszej szkolnej wspólnocie. Poprzez takie działania przekazujemy kolejnym pokoleniom piękne wartości, dziś w czasach pandemii w inny sposób – wirtualnie. Tak ważne ma to znaczenie, gdyż za kilka, kilkanaście lat nasi uczniowie staną się dorośli i to oni będą tworzyć świat! Jeżeli będą zachowywali naukę tak wielkich autorytetów jak Święty Jan Paweł II, będą dotrzymywali danego słowa oraz spostrzegą wzorowe postawy dorosłych. Wtedy na pewno przyszłość będzie jasna.

Pamiętajmy, że Jan Paweł II nie umarł lecz żyje tak długo, jak długo pamięć o Nim będzie pielęgnowana. Szkoła Podstawowa w Mniszowie dała pełny wyraz temu, że tę pamięć pielęgnuje.

Pełna wersja wirtualnej akademii znajduje się na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022134317894&epa=SEARCH_BOX

 

Irena Koral

Elżbieta Janik