Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Nowe Brzesko oraz pracowników Referatu Wodociągów i Kanalizacji odczyty wskazań wodomierzy są zawieszone do odwołania.

Od 30.03.2020 r. rozliczenie świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe a faktury będą przesyłane w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź wrzucane do skrzynek pocztowych przez naszych pracowników.

Zachęcamy jednocześnie do podawania odczytu wskazań wodomierzy:

1.telefonicznie pod nr tel. 12 385 20 06 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)

2.na adres poczty elektronicznej wodociag@nowe-brzesko.pl