Dzięki anonimowemu zgłoszeniu w marcu 2020 r., nielegalnego wysypiska śmieci nad Wisłą, Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku podjął interwencję, a mianowicie została przeprowadzona wizja lokalna, podczas której ustalono dane osobowe właściciela odpadów, które znajdowały się na dokumentach, pomiędzy odpadami.
W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zwrócił się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach o podjęcie odpowiednich czynności oraz o ukaranie sprawcy czynu.
 
WAŻNE: Nie możemy patrzeć obojętnie na to, w jaki sposób niszczone jest środowisko naturalne!

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy wymaga zaangażowania znacznych nakładów pracy oraz środków finansowych, które pokrywane są z opłat wszystkich mieszańców za odbiór odpadów komunalnych. W 2019 roku udało się usunąć  20 Mg (ton) odpadów na terenie gminy.
 
Dlatego wniosek nasuwa się prosty… Im więcej nielegalnych wysypisk śmieci będzie pojawiać się na terenie gminy, tym koszty wywozu odpadów komunalnych będą wzrastać i zapłacimy za nie wszyscy.
 
WAŻNE: Nielegalne wysypiska śmieci niejednokrotnie stają się ogniskiem pożarów!
 
Zaśmiecanie lasów i łąk jest nadal zjawiskiem powszechnym. Samozapłon odpadów może być spowodowany koncentracją gazów składowiskowych, powstających jako wynik fermentacji związków organicznych zlokalizowanych na składowiskach odpadów.
 
Prosimy więc WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW o zachowanie porządku i czystości na terenie gminy.
 
W trosce o środowisko naturalne działania te są naszym OBOWIĄZKIEM i wymagają zaangażowania oraz dyscypliny. Przypominamy, że odpady nadające się do recyklingu, odpady wielkogabarytowe, odpady BIO są odbierane z terenu całej gminy w wyznaczone dni wg. harmonogramu.

W tym tygodniu została podjęta kolejna interwencja w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci nad Wisłą. 

Dzięki anonimowemu zgłoszeniu, Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku podjął interwencję, a mianowicie została przeprowadzona wizja lokalna. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zwrócił się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach o podjęcie odpowiednich czynności oraz o ukaranie sprawcy czynu.