Informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy i Miasta oraz inne instytucje znajdujące się w budynku urzędu są zamknięte, w tym Referat Wodociągów i Kanalizacji na ul. Wesołej 40.

Nowe Brzesko, 16.03.2020 r.

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA

GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

         Informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy i  Miasta oraz inne instytucje znajdujące się w budynku urzędu są zamknięte.

Dokumenty można składać:

1. Drogą elektroniczną :

 • mailowo: sekretariat@nowe-brzesko.pl
 • przez system ePUAP - adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ePUAP: /ss8mj72p75/skrytka

2. Do urny znajdującej w przedsionku budynku Urzędu – wejście od strony ulicy Krakowskiej.

3. Przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości  proszę się kontaktować telefonicznie:

Sekretariat – 12 385 20 94

Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 12 385 01 08

Referat Inwestycyjny -  12 385 21 43

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności – 12 385 21 48

Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 385 26 55


 • Wszystkim Mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomendujemy unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
 • Zachęcamy do bieżącego śledzenia oficjalnych stron internetowych gminy www.nowe-brzesko.pl
 • Prosimy  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Rządu RP, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

mgr Krzysztof Madejski

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO


KOMUNIKAT RWIK UGiM Nowe Brzesko

Informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) biuro Referatu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wesołej 40 w Nowym Brzesku jest zamknięte dla bezpośredniego kontaktu z klientem, związku z tym, nie będzie możliwości osobistych wizyt związanych z załatwianiem spraw.

Zachęcamy do kontaktu:

 1. Telefonicznie:
 • 12 385 20 06 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00) – obsługa klienta, m.in.: odczyt wodomierza, informacja o należnościach, zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 • Zgłoszenie awarii przyłącza i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, numer alarmowy: 725 100 400
 1. Drogą elektroniczną: wodociag@nowe-brzesko.pl
 2. Listownie: Referat Wodociągów i Kanalizacji  ul. Wesoła 40, 32-120 Nowe Brzesko

Informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania pracownicy Referatu Wodociągów i Kanalizacji nie będą dokonywali odczytów i wymian wodomierzy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów wodomierzy za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.

Dokumenty można również składać:

 1. przez system ePUAP - adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ePUAP: /ss8mj72p75/skrytka
 2. Do urny znajdującej w przedsionku budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – wejście od strony ulicy Krakowskiej 44.