Problem generowania każdego dnia olbrzymiej ilości odpadów jest powszechnie znany. To kłopot całej współczesnej cywilizacji i naszego stylu życia. Dlatego tak ważna jest ich segregacja u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jakie surowce oddzielamy?

źródło: DGP

Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Odpady niebezpieczne czyli jakie?

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych. Zaliczamy do nich:

  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane lekarstwa,
  • zużyte świetlówki,
  • odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
  • zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych! Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). W Gminie Nowe Brzesko co dwa miesiące organizowany jest mobilny PSZOK, który odbiera odpady w różnych miejscowościach gminy.  

Co zrobić z odpadami składającymi się z kilku materiałów?

Poznaliśmy jak należy segregować odpady i teoretycznie jest to proste do zapamiętania ale co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Wyrzucisz go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Co zrobisz na przykład ze słoikiem po dżemie? Wrzucisz do pojemnika na szkło czy do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw, które powstają w trakcie przygotowania domowego obiadu?

  • Karton po mleku to opakowanie wielo-materiałowe. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
  • Opróżniony słoik po dżemie powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Lepiej aby był umyty ale nie szkodzi jak nie będzie. Zostanie umyty w sortowni.
  • Obierki warzyw i owoców przeznacz na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO).
  • Szkła, plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad?

POBIERZ PRZEWODNIK

"JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY W SWOIM DOMU"


Referat Komunalny UGiM Nowe Brzesko