Odpady do odbioru należy wystawić do godz. 7:00 rano