Dzielnicowy Rejonu VI Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach asp. szt. Robert Siwiec informuje iż od dnia 1 maja 2020 roku zostanie dokonana na terenie miejscowości Rudno Dolne oraz Przybysławice kontrola przestrzegania przepisu zawartego w art. 64. § 1. Kodeksu Wykroczeń tj

art. 64. § 1.   Kodeksu Wykroczeń tj

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości ma się znajdować na elemencie ogrodzenia lub ścianie budynku od strony drogi będącej nadrzędną w danej miejscowości, w przypadku zamieszkiwania przy drogach podrzędnych numer porządkowy ma się znajdować przy bramie wjazdowej na teren posesji.

Widoczny numer posesji może przyczynić się do uratowania Ciebie lub Twych bliskich!

                                                                                                   asp. szt. Robert Siwiec