22 stycznia br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach odbyła się konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, z cyklu spotkań z samorządowcami, które zainicjował Prezydent RP Andrzej Duda. Gminę i Miasto Nowe Brzesko reprezentował Burmistrz Krzysztof Madejski.

Konferencję otworzyła Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska, koordynująca cały cykl konferencji. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele kilkunastu ministerstw, którzy m.in. omówili programy skierowane do samorządów terytorialnych.

Programy te umożliwiają pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów i dokonywanie inwestycji mających na celu rozwój obszarów wiejskich i podnoszenie jakości życia mieszkańców polskiej wsi.

W czasie spotkania odbywały się również rozmowy i dyskusje na temat rozwoju wsi oraz indywidualne konsultacje wójtów i burmistrzów z przedstawicielami ministerstw.

Szczegóły na stronie: http://www.modr.pl/wydarzenie/konferencja-perspektywy-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich

Zdj.: MODR