I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przypada na okres od 3 lutego do 2 marca 2020 r. można złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które są dowodem zakupu oleju napędowego.

Faktury muszą  pochodzić z okresu między 1 sierpnia 2019 a 31 stycznia 2020 roku. Poza wnioskiem i fakturą (lub jej kopią), rolnik, który chce dostać dodatkową dopłatę do paliwa, jeśli hoduje bydło, wówczas dołącza dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR. Takie zaświadczenie zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku posiadania bydła)

Pieniądze wypłacane będą : 1-30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w pok. nr 15  w godzinach pracy Urzędu oraz do pobrania  na stronie internetowej.