O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO z dnia 6 listopada 2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie podania informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r, poz. 684 i 1504), w związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 października 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nowe Brzesko podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Nowe Brzesko zarządzonych na dzień 5 stycznia 2020 roku.

W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.  

 Numer okręgu wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych wybieranych 
w okręgu 

4

Miasto Nowe Brzesko  IV:  ulice

Nękanowice

Armii Krajowej

Spółdzielcza

Spokojna

Nadwiślańska

Widokowa

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska Nr 44 (parter, pokój nr 2), numer telefonu 12) 38 52 148

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

  /-/ mgr Krzysztof Madejski