Mając na względzie zbliżający się okres chłodów zimowych, w celu skutecznej ochrony i wsparcia osób potrzebujących pomocy w sytuacjach zagrożenia życia w okresie długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu, prosimy mieszkańców o natychmiastowe zgłaszanie pod numer alarmowy „112” wszelkich przypadków osób wymagających pomocy; szczególnie osób ubogich, samotnych, bezdomnych będących pod wpływem alkoholu i pozbawionych schronienia.

Informacje o występujących zagrożeniach można także zgłaszać do: 

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku,
  • tel: 12 385 26 55 w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. 7.30 – 15.30;
  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANO-MED w Nowym Brzesku:
  • tel. 12 385 20 12  w godzinach pracy;
  1. Pogotowie Ratunkowe pod nr tel.  999;
  2. Policja pod nr tel. 997;
  3. Sołtysów poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku

Nowe Brzesko, dnia 25.10.2019 r.