W dniu 19 października 2019 r. w godzinach 6:00-13:00 na parkingu przy REMIZIE OSP w Hebdowie będzie ustawiony Mobilny PSZOK.
Do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące odpady komunalne:
 
opakowania z papieru i tektury; 
opakowania z tworzyw sztucznych; 
opakowania z drewna; 
opakowania z metalu; 
opakowania ze szkła; 
odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie); 
zużyte opony z samochodów osobowych; 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
żarówki / świetlówki;
zużyte baterie i akumulatory;
popiół;
farby, kleje; 
odpady wielkogabarytowe; 
drobne odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)
 
Ponadto do Mobilnego PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych 
i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
 
Pamiętaj, że Mobilny PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą Mobilny PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
 
Pracownicy Mobilnego PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.