W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie naboru wniosków dla zadania inwestycyjnego gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pokój nr. 14, wraz z uzupełnionym drukiem - ocen stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie w/w zadania to: odbiór oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 07.10.2019 r. do 18.10.2019 r.

Dofinansowanie uzależnione będzie od ilości pozyskanych środków.

O otrzymaniu dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Termin 18 październik 2019 r.  podyktowany jest faktem, że Gmina Nowe Brzesko musi opracować wniosek o dofinansowanie.

POBIERZ WNIOSEK