RADNI RADY MIASTA NOWE BRZESKO ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWE BRZESKO NA ZEBRANIE DO MIEJSKO-GMINNEGO-CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W NOWYM BRZESKU W DNIU 29 września br. (niedziela) o godzinie 17stej.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ZGŁASZANIE I WYBÓR ZADAŃ W RAMACH REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020.

 


RADNI RADY MIASTA NOWE BRZESKO