Fundacja Polki Mogą Wszystko (dawniej Fundacja Przyjaciółka) ogłosiła tegoroczny nabór wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych”. Program przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 4.000 zł dla autorskich projektów przygotowanych przez młodzież w wieku 13+ mieszkającą w miejscowościach do 20.000 mieszkańców.

Wnioski o dotacje mogą składać placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe pod nadzorem osoby dorosłej.
Sponsorem programu jest firma SC Johnson, A Family Company.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.
Więcej: https://granty.pl/11587