Projekt "Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" ma na celu (tak jak jest to ujęte w nazwie zadania) wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich z tymi z większych ośrodków treningowych, m.in. poprzez zwiększenie kompetencji 4 trenerów współpracujących z Ludowym Klubem Sportowych "Nadwiślanka" Nowe Brzesko. Głosowanie trwa od 9 do 30 września 2019 r.

Bezpłatne głosowanie 

https://www.bo.malopolska.pl/index.php/lista-zadan

Głosowanie trwa od 9 do 30 września 2019 r.


Wspieraj projekty z terenu naszej gminy!

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma tylko 1 głos, co oznacza, że może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka:
  o    Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
  o    Subregion Sądecki - m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
  o    Subregionu Podhalański - powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański;
  o    Subregion Małopolska Zachodnia - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki;
  o    Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny - powiaty: krakowski [bez m. Kraków], miechowski, proszowicki, wielicki ;
  o    Subregion miasto Kraków.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • Głosowanie trwa od 9 do 30 września 2019 r.

KOM 13. Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Krótki opis zadania

Projekt "Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" ma na celu (tak jak jest to ujęte w nazwie zadania) wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich z tymi z większych ośrodków treningowych, m.in. poprzez zwiększenie kompetencji 4 trenerów współpracujących z Ludowym Klubem Sportowych "Nadwiślanka" Nowe Brzesko. Głównym obszarem działalności projektu jest również prowadzenie dodatkowych treningów z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (około 100 osób). Dodatkowe zajęcia umożliwiają dostęp do szkolenia na wysokim poziomie w środowisku wiejskim. Uzupełniony zostanie też sprzęt piłkarski, który będzie służył dzieciom i młodzieży przez następne lata. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na prezencję klubu, spowoduje zwiększenie atrakcyjności, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodych adeptów treningami. WARTO GŁOSOWAĆ NA PRZEDMIOTOWE ZADANIE!!! Uważam, że warto głosować na przedmiotowe przedsięwzięcie, ponieważ projekt "Trenuj jak najlepsi - wyrównanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" to ogromna szansa dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego poprzez zorganizowanie dostępu do większej ilości treningów, profesjonalnych szkoleń z zakresu piłki nożnej. Bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży zwiększą liczbę trenujących chłopców i dziewczynek, rozwiną ich potencjał sportowy. Projekt zachęci dzieci i młodzież do uczestniczenia w zajęciach sportowych, w szczególności te, które ze względu na brak środków finansowych nie mają możliwości korzystania z płatnych szkółek piłkarskich. Poprzez udział w zajęciach sportowych dzieci i młodzież będą miały możliwość nabycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, co niewątpliwie może wpłynąć na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową. Zadanie polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk, których filarem funkcjonowania jest Klub Sportowy, centrum aktywności fizycznej oraz miejsce kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub sportowy to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież.

Adresaci zadania

Głównym obszarem działalności Klubu jest prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci, młodzieży z Nowego Brzeska, gminy Nowe Brzesko, z całego powiatu a nawet subregionu.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Nowe Brzesko

Gmina Nowe Brzesko

Powiat Proszowice

Subregion Krakowski


Charakter zadania

Sportowy

Subregion

Subregion Krakowski Obszar Metropolitarny

Koszt

150 000 zł