Decyzją Organu Prowadzącego Szkołę oraz Dyrektora Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku od dnia 3. września 2019r. plac przed szkołą będzie dostępny wyłącznie dla służb porządkowych, dostawców i pracowników.

Rodziców dowożących samochodami  dzieci do Oddziałów przedszkolnych i do Szkoły prosimy o korzystanie z publicznych parkingów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Szkoły tj.: przy ul. Piłsudskiego,  przy Centrum Kultury i Promocji  oraz przy Urzędzie Gminy i Miasta w Nowym Brzesku. Decyzja została podjęta w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim dzieciom tym dowożonym, jak również przyjeżdżającym na rowerach i przychodzącym pieszo do naszej Szkoły .

Bardzo prosimy o dostosowanie się do podjętej decyzji.

Dyrekcja
ZPS w Nowym Brzesku