30 sierpnia 2019 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

W województwie małopolskim dofinansowanie otrzymały 222 zadania (w tym 181 zadań gminnych i 41 zadań powiatowych) na kwotę ogółem 314 402 674,43 zł, przewidziane do realizacji w latach 2019-2022.

Gmina i Miasto Nowe Brzesko otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 160688K w km 0+008,66+0+431,70 w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów, Gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki"

  • Okres realizacji zadania: 10.2019-09.2021
  • Ogółem wartość projektu: 1 145 086,72 zł.
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 572 543,00 zł.
  • Deklarowana kwota środków własnych: 572 543,72 zł.
  • % dofinansowania: 50 %
Źródło: MUW w Krakowie