Informacja dla mieszkańców o planowanej obwodnicy Drogi Krajowej Nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko

W związku z podjętymi przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko staraniami o powstanie północnej obwodnicy Drogi Krajowej Nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko informujemy mieszkańców Naszej Gminy oraz Gmin Sąsiednich o możliwości wsparcia inicjatywy poprzez składanie podpisów na liście poparcia dla w/w przedsięwzięcia.

Lista znajduje się i jest dostępna dla wszystkich mieszkańców w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – 1 piętro, pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu tj: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko