W dniu 4 sierpnia br. odbyły się uroczystości oddania do użytkowania mieszkańcom Grębocina (po wykonanym remoncie) budynku wiejskiego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin pozyskało na wykonanie termomodernizacji budynku i zakup przenośnych zestawów LED dla OSP Majkowice i OSP Kuchary, środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA.

Mszę św. odprawił Proboszcz Parafii w Żębocinie ks. Krzysztof Olszewski. Wśród zaproszonych gości przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin znaleźli się: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Krzysztof Madejski, Zastępca Burmistrza Pan Wojciech Adamczyk, Sekretarz Gminy Pani Iwona Latowska, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Ochojska, Radni Powiatu Proszowickiego, Radni Rady Miejskiej Nowe Brzesko obecnej i poprzedniej kadencji, sołtysi, przedstawiciele jednostek OSP Majkowice i OSP Kuchary, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, mieszkańcy wsi Grębocin, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości oraz inne zaproszone osoby.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grębocin Pani Renata Chmurzyńska wygłosiła okolicznościowe przemówienie oraz podziękowała wszystkim za pomoc w dokończeniu ważnej dla mieszkańców Grębocina inwestycji. Podkreśliła, że budynek stanie się nowym centrum wsi i miejscem spotkań dla dzieci, dorosłych oraz seniorów.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Krzysztof Madejski podziękował Stowarzyszeniu oraz mieszkańcom za przygotowanie tak pięknej uroczystości oraz zaznaczył, że wyremontowany budynek będzie służył mieszkańcom na wiele lat a jako dobro wspólne społeczności gminnej z pewnością będzie wykorzystywane do organizacji spotkań i okolicznościowych wydarzeń kulturalnych.

Po wygłoszonych przemówieniach ks. Krzysztof Olszewski poświęcił budynek wiejski w Grębocinie.