Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że wnioski o dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r. w pokoju nr 1.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
• nakaz płatniczy z 2019 roku;
• odcinek opłaty składki KRUS;
• oświadczenie członka rodziny o uzyskanym dochodzie z pracy dorywczej za ostatni miesiąc;
• karta leczenia szpitalnego/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli, któryś 
z członków rodziny leczy się);
• rachunki za: prąd, wodę, śmieci/ faktury za leki.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 792,00 zł.