Lato to okres na wsi szczególnie niebezpieczny. Wzmożone prace polowe, pośpiech, zmęczenie powodują, że o wypadek nietrudno. Zdarzenia te, często tragiczne, dotyczą nie tylko osób dorosłych, pracujących w gospodarstwie rolnym, ale również dzieci, które rodzicom pomagają.

Dzieci podczas żniw, często są pozostawione bez opieki i znajdują się w strefie bezpośredniego zagrożenia. Częstą przyczyną wypadków dzieci jest nie tylko nieostrożność dziecka, ale i lekkomyślność rodziców. Powierzając dziecku jakąkolwiek pracę w gospodarstwie trzeba przewidzieć potencjalne zagrożenia, wziąć pod uwagę wiek dziecka oraz zapewnić dziecku nabycie odpowiednich umiejętności.

Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby nadzorowali drobne prace wykonywane przez dzieci oraz udzielali niezbędnych wskazówek do ich bezpiecznej realizacji!!

KRUS PRZYPOMINA o bezpieczeństwie dzieci w czasie prac polowych

"- Nie można mówić tu o pracy, ponieważ istnieją określone regulacje prawne, również postanowienia, które Polska jako sygnatariusz umów i konwencji międzynarodowych respektuje, np. Międzynarodową Konwencję Organizacji Pracy, dyrektywę unijną w sprawie ochrony pracy osób młodych, przepisy o systemie oświaty, przepisy kodeksu pracy, które mówią, że praca dziecka jest zabroniona. W tym momencie można zatem odwołać się tylko do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym stwierdza się, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest zobowiązane pomagać w gospodarstwie, w domyśle w domowych, a nie rolnym – wyjaśnia Maria Lewandowska z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego" - [Źródło: Wywiad dla www.polskieradio.pl]