Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – Maria Fajgier poinformowała, że całkowita wartość wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich (KGW), złożonych do Biur Powiatowych ARiMR od początku tegorocznego naboru wyniosła ponad 20 milionów złotych. Do tej pory Agencja wypłaciła kołom gospodyń wiejskich ponad 10 milionów złotych.
 

Całkowita kwota dotacji dla kół gospodyń wiejskich przewidziana przez ARiMR na rok 2019 wynosi 40 milionów złotych, a więc w tym roku do wyczerpania przez KGW pozostały jeszcze fundusze w wysokości ok. 20 milionów zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 7 maja do 31 października lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Wnioski o dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych mogą składać koła, które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim roku.

Należy podkreślić, że oprócz KGW działających na terenach wiejskich o dotacje mogą ubiegać się również koła prowadzące działalność na wybranych terenach miejskich – w miastach do 5.000 mieszkańców, a w przypadku miast o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

Szczegółowy opis „Dotacji dla kół gospodyń wiejskich” na naszej stronie internetowej znajduje się tutaj.

Informacje na temat zasad i warunków udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich znajdują się na stronie: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), arimr.gov.pl.
Fot. Koło Gospodyń Wiejskich w Wąglikowicach. Autor: ZSKiT Gmina Kościerzyna. Licencja CC BY-SA 4.0.