Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla osób chcących składać wnioski w naborze Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA na podejmowanie bądź rozwój działalności gospodarczej.

 

Szkolenia przed naborem wniosków odbędą się w dwóch etapach:

  • 22.07.2019, godz. 14:00- w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  • 30.07.2019, godz. 14:00- w zakresie wypełniania biznesplanu oraz analizy ekonomicznej.

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy wypełnić odpowiedni formularz złoszeniowy:

  • formularz złoszeniowy na szkolenie 22.07.2019- otwórz
  • formularz zgłoszeniowy na szkolenie 30.07.2019- otwórz 

Szczegóły na stronie internetowej: www.cenoma.pl